Praktijk Kijk Mij

IJmond Noord/ Kennemerland

Mail: praktijkkijkmij@gmail.com

KvK: 53425650
01-01-2015

Praktijk Kijk Mij

Praktijk voor diagnostiek en didactische, pedagogische en psychologische ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, in de regio Kennemerland: 
Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Castricum, Velsen, Velserbroek, IJmuiden, Santpoort, Driehuis, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede.

Kinderen leren op verschillende manieren: de een leert heel snel door een korte instructie of uitleg en zelf onderzoekend, de ander leert vooral graag door te doen en ook zijn er kinderen die behoefte hebben aan veel (begeleide) oefening en instructie.
Soms is het moeilijk om te ontdekken hoe een kind het beste geholpen kan worden als het leerproces niet vanzelfsprekend vordert of meer uitdaging nodig heeft. In dat geval is het goed meer te weten te komen over de denk- en handelwijze van het kind, in het algemeen of meer vakspecifiek.
Sommige kinderen hebben ernstige lees- en/of rekenproblemen, deze kinderen zijn gebaat bij extra ondersteuning en oefening van de basisvaardigheden op het specifieke vakgebied. Andere kinderen hebben meer verdieping of verbreding bij het aangeboden onderwijs nodig.
Er zijn kinderen die (faal)angstig zijn, kinderen die het moeilijk vinden om zich te concentreren en/of die lezen of rekenen heel moeilijk vinden. En soms vinden kinderen het moeilijk om voor zichzelf op te komen of om vrienden te maken en te behouden.
Bij Praktijk Kijk Mij staan het welzijn en de ontwikkeling van uw kind voorop. Het doel is om het kind (weer) blij met en trots op zichzelf te laten zijn: "Kijk mij!"
Ik denk graag mee om de kwaliteiten en krachten van de kinderen te stimuleren.

Nicolet van Monsjou
      
specialist leer- en gedragsproblemen, M-SEN, psychodiagnostisch bekwaam
erkend behandelaar ernstige rekenproblematiek en/of dyscalculie, conform protocol ERWD
Coach werkgeheugentrainingen
Beeldcoach

In samenwerking met mw. Guurtje Schermer,
Registerpsycholoog NIP/ kinder- en Jeugd,  Registerpsycholoog NIP/ gezondheidszorg

                                     
Doelgroep
Kinderen die leren moeilijk vinden of het lastig vinden zich blijvend te concentreren, kinderen die  het soms moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen of om vrienden te maken en te behouden. Kinderen die (faal)angstig zijn of kinderen met ernstige lees- en/of rekenproblemen. 
Kinderen die veel aankunnen en meer uitdaging nodig hebben.
Voor deze kinderen (leeftijd 4-12 jaar) biedt de Praktijk diagnostiek, begeleiding en verschillende trainingen.


Diagnostiek
Onderzoek gericht op intelligentie, persoonlijkheidsontwikkeling en leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie. Intelligentieonderzoek op groepsniveau (NSCCT) ter ondersteuning van een VO-advies zoals  NIO.

trainingen
  • Werkgeheugentrainingen Jungle Memory/ Cogmed
  • Faalangstreductietraining  
  • weerbaarheid-/ SOVA training 
  • Remedial teaching dyscalculie, dyslexie en spellingproblematiek
Begeleiding (en diagnostiek) dyscalculie of ernstige rekenproblematiek
Conform het protocol ERWD

Begeleiding (en diagnostiek) dyslexie of ernstige lees- en/of spellingproblemen

Coaching/ Video Interactie Begeleiding
leerkrachten en leerlingen

Advies/ deelname ondersteuningteams scholen