Begeleiding

De begeleiding die geboden wordt is individueel van aard en vindt plaats op school of thuis. Er wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijk bewezen effectieve programma’s. De begeleiding kan didactisch van aard zijn, zoals bij sprake van dyslexie en dyscalculie of gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling ten behoeve van bv. (faal)angstreductie of versterking van sociale vaardigheden. 

Dyslexie

Aangeboden voor kinderen die niet in aanmerking komen voor het vergoedingstraject voor ernstige dyslexie.

Wekelijkse didactische begeleiding van 1 uur (gedurende 16 weken) naast een oefenprogramma voor thuis, afgestemd op het niveau van het kind. Er wordt gewerkt met Connect-lezen en de F&L methode.

Dyscalculie

PKM biedt begeleiding van een erkend behandelaar ernstige rekenproblematiek en/of dyscalculie.

Conform het protocol ERWD hebben kinderen met mogelijke dyscalculie een periode van minimaal 20 schoolweken extra individuele begeleiding nodig voordat dyscalculie vastgesteld kan worden. Deze ondersteuning is specifiek afgestemd op het betreffende kind en is gericht op de basisvaardigheden van de getalbewerking, het basale rekenen.

Wekelijkse begeleiding (in overleg met de school) van 1 uur (gedurende 20 weken) naast een oefenprogramma thuis en eventueel op school. Er wordt gewerkt met concreet en perceptief materiaal volgens de stappen van het protocol ERWD. 

Weerbaarheid

Sociaal-emotionele weerbaarheid beheerst een kind niet altijd vanzelfsprekend. PKM biedt individuele begeleiding aan met gebruik van het programma ‘Vrienden voor het leven’ van P. Barrett en spelmateriaal van Coole Kikker.

Middels wekelijkse sessies van een uur worden denkprocessen aangeboden die het gedrag beïnvloeden en probleemoplossende methodieken waarmee emotionele veerkracht wordt versterkt van kinderen met angstproblematiek.

Met behulp van spelmateriaal van Coole Kikker worden sociale vaardigheden spelenderwijze besproken en geoefend.

Wat bieden wij aan:
(Faal)angst reductie begeleiding
Sociale vaardigheden begeleiding