Visie

Een kind ontwikkelt zich het beste vanuit vertrouwen, veiligheid en positieve stimulans. Zelfvertrouwen kan bevorderd worden door kinderen vooral te bevestigen in wat zij goed doen. Voorbeeldgedrag is daarbij ook van belang. Vanuit het gewonnen zelfvertrouwen ontplooit een kind zich makkelijker, voelt het zich veilig en durft het sneller nieuwe situaties aan te gaan. 
Als een kind gemakkelijk leert en veel aan kan op school, is het van belang de balans te vinden in meer uitdaging en persoonlijke ontwikkeling naast de samenwerking met andere kinderen en leeftijdgenoten.
Soms is het nodig meer te weten van het kind om te kunnen aansluiten bij zijn/haar leerstijl en effectief te kunnen stimuleren en ondersteunen.
Als een kind moeizamer leert, is het van belang te achterhalen welke leerondersteuning het beste ontvangen wordt door uw kind, om op die manier het leren zo effectief mogelijk te maken. 
Het is van belang zowel het kind, ouders en school te betrekken in de aanpak van de problematiek. Onze houding en aanpak is dan ook positief en oplossingsgericht richting alle belanghebbenden.

Met de naam “Praktijk Kijk Mij”, willen we het kind op een positieve wijze centraal stellen.

Binnen ons werk bij het begeleiden van basisscholen hebben we gemerkt dat er soms behoefte bestaat aan ondersteuning in verband met angstgedrag, bv. faalangst. Soms kunnen begrip en (kleine) veranderingen in het lesprogramma en aanbodvorm voor verschil zorgen in het leerplezier en de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. 

Ook zijn er kinderen die veel moeite hebben hun aandacht blijvend te richten en hun taken te organiseren, dit kan soms ontstaan vanuit vertraagde ontwikkeling van het werkgeheugen.  

Bewezen is dat een (vroegtijdige) interventie kan voorkomen dat het kind leerproblemen ontwikkelt of dat er problemen ontstaan op het sociaal-emotionele vlak. Spelenderwijs trainen/ oefenen verlaagt het risico op verworven ongewenst gedrag en verhoogt de kans op een plaats in een veilig en fijn sociaal netwerk.  
De wetenschappelijke benadering is de leidraad. De programma’s die gebruikt worden zijn daarom geselecteerd op hun bewezen effectiviteit.

Werkwijze

Tijdens een oriënterend gesprek verkennen we de situatie, analyseren we de problematiek en proberen we gezamenlijk te bepalen welke stappen het beste aansluiten bij de huidige ontwikkelingssituatie van het kind en welke begeleiding/ diagnostiek mogelijk en zinvol is.

Diagnostiek vindt (in principe) plaats op school.

Remediërende begeleiding bij reken-/ lees- en spellingproblemen wordt  thuis of op school geboden.

VIB/ coaching vindt plaats op school. Sociaal-emotionele begeleiding of coaching van een kind wordt d.m.v. persoonlijke gesprekken thuis, op school of op de praktijk geboden.

Werkgeheugentraining als Cogmed of Jungle Memory wordt bij voorkeur in de thuissituatie of in overleg op school uitgevoerd.