Coaching

Inzicht krijgen in (eigen) gedrag en kwaliteiten biedt mogelijkheden tot groei.

Observaties en gesprek

Soms kunnen leerkrachten niet goed definiëren waarom ze bijvoorbeeld geen grip kunnen krijgen op bepaalde gedragingen van leerlingen of willen ze hun vaardigheden versterken rondom klassenmanagement of bij de aanpak van specifieke kinderen. 

Soms zijn leerlingen gebaat met ondersteuning  en met betrekking tot inzicht in hun eigen gedrag. Vanuit mentaliserende gesprekken  wordt voor het kind duidelijk dat het gezien en gehoord wordt. Inleven in het kind en samen naar oplossingen zoeken geeft dan draagvlak voor verandering en omgang met de situatie en met elkaar. Samen onderzoeken we in een gesprek de leerpunten of ontuikkelpunten. We kijken naar wat goed gaat en uitgebreid kan worden en bespreken waar nog uitdagingen liggen. We gaan uit van positief gerichte feedback, ontwikkeling/leren vanuit veiligheid en vertrouwen.

ILLUSTRATIE-groenturkoois%20_56b274
ILLUSTRATIE%20L-geelgroen%20_c1cf00

Video Interactie Begeleiding

Video Interactie Begeleiding (VIB) is een vorm van coachen met behulp van beeldmateriaal. Het gaat uit van positieve waarden en vaardigheden. Wat lukt goed en waarom is dat zo; welke omstandigheden zijn er en hoe zet ik deze vaardigheden en omstandigheden in bij momenten dat de situatie minder gunstig is. 

Soms heeft een leerling of leerkracht weinig grip op bepaalde situaties of wil hij/zij een bepaalde vaardigheid beter leren beheersen; met behulp van VIB kan de leerling of leerkracht tijdens coachende gesprekken meer inzicht en vaardigheden ontwikkelen om sommige situaties op een andere manier te benaderen. Een VIB-traject omhelst meestal 3 a 4x een beeldopname en coachend gesprek binnen een tijdspad van ongeveer 3 à 4 maanden en vindt plaats op school met opnamen in de klas en individuele Video observatie gesprekken met behulp van geselecteerd beeldmateriaal.

Video Interactie Begeleiding gaat uit van een positieve benadering, uitbreiding van wat je goed kan op andere momenten en in andere omstandigheden ondersteund met videobeelden van de eigen situatie.

Vrijblijvend sparren

Wij bieden ondersteuning bij de opzet van leerlijnen en leerprogramma’s en afstemming van onderwijs voor groepjes leerlingen. Ook staan we graag klaar als sparringpartner bij de beslissingen over kinderen met een zorgtraject.


ILLUSTRATIE-oranje%20_bf7c11