Diagnostiek

We streven ernaar meer zicht te krijgen op specifieke (onderwijs) behoeften van het kind.

Wij diagnosticeren kinderen door middel van onderzoek gericht op intelligentie, persoonlijkheidsontwikkeling en leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie. 

Intelligentie- en gedragsonderzoek

Tijdens de ontwikkeling van kinderen komt het voor dat leerkrachten en/of ouders de leerontwikkeling van een kind niet passend vinden bij de algemene ontwikkeling van dit kind. Soms valt dit op in gedrag van het kind, soms door tegenvallende resultaten  of een combinatie daarvan. Soms ook is er sprake van sociaal-emotionele problematiek, moeizame concentratie, aandachtsproblematiek en/of ander gedrag dat van invloed is op de ontwikkeling. 

Het afnemen van intelligentie, persoonlijkheid- of concentratieonderzoek en/of gedragsvragenlijsten, observatie kan dan helpen om meer te weten te komen over het kind en daarmee beter en gericht te kunnen ondersteunen tijdens de ontwikkeling van het kind.

WISC-V-NL /  WPPSI-IV-NL/  SON-R 6-40/  SON-R 2-8/  NSCCT/  SEV/  AVL/  Time-sample observaties.

ILLUSTRATIE-groenturkoois%20_56b274
ILLUSTRATIE%20L-geelgroen%20_c1cf00

Dyscalculie, dyslexie en didactisch onderzoek

Ernstige reken- en leesproblematiek kan van grote invloed zijn op het welbevinden en het dagelijks leven van een kind. Het valt op dat het kind andere vakgebieden goed/ normaal beheerst en specifiek uitvalt op één vakgebied, bv. lezen of rekenen. Deze kinderen hebben er belang bij specifiek afgestemde, extra uitleg en oefening te krijgen. Wij bieden diagnostiek in samenwerking met de school, specifiek voor kinderen met dyscalculie en niet ernstige dyslexie. Volgens protocol wordt een kind dan begeleid op school en eventueel door gespecialiseerde instellingen die begeleiding voor ernstige dyslexie aanbieden.

Aanvullend onderzoek volgens richtlijnen ERWD (dyscalculie) en richtlijnen Dyslexie Nederland. 

Bij didactisch onderzoek worden onderzoeken uitgevoerd op vakgebieden waarbij vooral de strategieën van de leerling en het niveau bepaald worden; hiermee kunnen hiaten vastgesteld worden waarvoor dan specifieke oefening ingezet kan worden.

WISC-V /  BOOM  SVT – TTR - DMT – BRUS/  CB&WL / 15-WRD test /  Fonologie/ NDS/ CAS


VO-advies

Het schooladvies voor een kind is heel belangrijk. Dat advies bepaalt namelijk voor een groot deel hoe de middelbare schooltijd van dat kind eruit ziet. Wij bieden onderzoek op groepsniveau aan ter ondersteuning van een VO-advies van de school, zoals de NIO en het Drempelonderzoek. 

Een goed VO-schooladvies zorgt ervoor dat een kind zijn of haar middelbare school op het juiste niveau gaat volgen, wat bepalend is voor hun toekomst.

NIO/  Drempelonderzoek 678


ILLUSTRATIE-oranje%20_bf7c11