Praktijk voor diagnostiek en didactische, pedagogische en psychologische ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, in de regio Kennemerland  

Kinderen leren op verschillende manieren: de een leert heel snel door een korte instructie of uitleg, de ander leert vooral graag door te doen en zelfonderzoekend en ook zijn er kinderen die behoefte hebben aan veel (begeleide) oefening en instructie. Soms is het moeilijk om te ontdekken hoe een kind het beste geholpen kan worden als het leerproces niet vanzelfsprekend vordert of juist meer uitdaging nodig heeft. In dat geval is het goed meer te weten te komen over de denk- en handelwijze van het kind, in het algemeen of meer vakspecifiek. Sommige kinderen hebben ernstige lees- en/of rekenproblemen, deze kinderen zijn gebaat bij extra ondersteuning en oefening van de basisvaardigheden op het specifieke vakgebied. Andere kinderen hebben meer verdieping of verbreding bij het aangeboden onderwijs nodig. Er zijn kinderen die (faal)angstig zijn, kinderen die het moeilijk vinden om zich te concentreren en/of die lezen of rekenen heel moeilijk vinden. En soms vinden kinderen het moeilijk om voor zichzelf op te komen of om vrienden te maken en te behouden.

Bij Praktijk Kijk Mij staan het welzijn en de ontwikkeling van uw kind voorop. 
Het doel is om het kind (weer) blij met en trots op zichzelf te laten zijn: “

Wat wij bieden
Doelgroep

Kinderen die leren moeilijk vinden of het lastig vinden zich blijvend te concentreren, kinderen die  het soms moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen of om vrienden te maken en te behouden. Kinderen die (faal)angstig zijn of kinderen met ernstige lees- en/of rekenproblemen. 
Kinderen die veel aankunnen en meer uitdaging nodig hebben.
Voor deze kinderen (leeftijd 4-12 jaar) biedt de Praktijk diagnostiek, begeleiding en verschillende trainingen. 

Wie zijn wij?
                 Praktijk Kijk Mij is opgericht in 2011 door Dafne Sprengers en Nicolet van Monsjou met het aanbod van werkgeheugentrainingen en training/ begeleiding op het gebied van                                                                  sociale vaardigheden. Sinds 2015 richt de Praktijk zich voornamelijk op diagnostiek, coaching en (in mindere mate op) begeleiding.
ILLUSTRATIE-(oranje-2)

M-SEN specialist leer- en gedragsproblemen, erkend behandelaar ernstige rekenproblematiek en/of dyscalculie conform protocol ERWD, SO-akte,  basisaantekening diagnostiek, Coach werkgeheugentrainingen,        Beeldcoach VIB

Nicolet heeft 17 jaar onderwijservaring met kinderen met leer- en gedragsproblemen en eveneens 17 jaar ervaring als preventief ambulant begeleider bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond.

ILLUSTRATIE-(geel)

Psycholoog NIP, met basisaantekening psychodiagnostiek, Beeldcoach VIB

Leonie heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd en heeft ruim 15 jaar ervaring met psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen. Zij heeft kennis van NT2 bij kinderen. Naast  haar werkzaamheden voor Praktijk Kijk Mij is zij werkzaam bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. 

ILLUSTRATIE-(groen1-2)

NVO Orthopedagoog /GZ-psycholoog 

Dafne verzorgt intervisie/ supervisie voor PKM en ondersteunt bij het afgeven van verklaringen voor dyscalculie en dyslexie. Zij is eerder deelgenoot geweest van PKM, langdurig diagnostisch werkzaam geweest bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en is nu orthopedagoog bij een school voor zeer moeilijk lerende kinderen in de regio.

ILLUSTRATIE-(groen1-2)

Registerpsycholoog NIP/ Kinder- en Jeugd,  Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg

Guurtje verzorgt de supervisie voor PKM. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor kinder- en jeugdtherapie in Amsterdam. Zij is langdurig werkzaam geweest bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en als psycholoog bij een school voor kinderen met gedragsproblematiek.

ILLUSTRATIE--LOS-whitebackground

NVO Orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek

Marloes ondersteunt ons team incidenteel naast een baan bij een collega-bureau.