Diagnostiek

Wij diagnosticeren kinderen door middel van onderzoek gericht op intelligentie, persoonlijkheidsontwikkeling en leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie. 

Diagnostisch onderzoek

Tijdens de ontwikkeling van kinderen komt het voor dat leerkrachten en/of ouders de leerontwikkeling van een kind niet passend vinden bij de algemene ontwikkeling van dit kind. Soms valt dit op in gedrag van het kind, soms door tegenvallende resultaten  of een combinatie daarvan. Soms ook is er sprake van sociaal-emotionele problematiek, moeizame concentratie, aandachtsproblematiek en/of ander gedrag dat van invloed is op de ontwikkeling. 

Het afnemen van intelligentie-, persoonlijkheid- of concentratieonderzoek en/of gedragsvragenlijsten, observatie kan dan helpen om meer te weten te komen over het kind en daarmee beter en gericht te kunnen ondersteunen tijdens de ontwikkeling van het kind.

VO – advies

Het schooladvies voor een kind is heel belangrijk. Dat advies bepaalt namelijk voor een groot deel hoe de middelbare schooltijd van dat kind eruit ziet. Wij bieden onderzoek op groepsniveau aan ter ondersteuning van een VO-advies van de school, zoals de NIO en het Drempelonderzoek. 

Een goed VO-schooladvies zorgt ervoor dat een kind zijn of haar middelbare school op het juiste niveau gaat volgen, wat bepalend is voor hun toekomst.

Dyscalculie / Dyslexie/ didactisch onderzoek

Ernstige reken- en leesproblematiek kan van grote invloed zijn op het welbevinden en het dagelijks leven van een kind. Het valt op dat het kind andere vakgebieden goed/ normaal beheerst en specifiek uitvalt op één vakgebied, bv. lezen of rekenen. Deze kinderen hebben er belang bij specifiek afgestemde, extra uitleg en oefening te krijgen.

Volgens protocol wordt een kind dan begeleid op school en eventueel door speciale instellingen die begeleiding voor ernstige dyslexie aanbieden.

Wij bieden diagnostiek (en begeleiding) in samenwerking met de school, specifiek voor kinderen met dyscalculie en niet ernstige dyslexie.

Wat bieden wij aan:
WISC-V NL
WPPSI-IV
SON2-8  / SON 6-40 

NSCCT

gedragsvragenlijsten

vragenlijsten sociaal-emotionele ontwikkeling

                                             TEAC

Wat bieden wij aan:
NIO
Drempelonderzoek

                                                LMT

 

Wat bieden wij aan:

Dyscalculie onderzoek (WISC-V/ CB&WL/ CAS/ 15-woordentest/ SVT-rekenen/ TTR

Dyslexie onderzoek (WISC-V/ CB&WL/ 15-woordentest/ fonologisch onderzoek/ Lees- en spellingonderzoek

Didactisch onderzoek; gericht per vakgebied: SVT/ TTR/ PI/ BRUS/ KLEPEL/ AVI/ DT-LAS/ TAK