Over Ons

Over Praktijk Kijk Mij

Praktijk Kijk Mij is een praktijk voor diagnostiek en didactische, pedagogische en psychologische ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, in de regio Kennemerland. Opgericht in 2011 door Dafne Sprengers en Nicolet van Monsjou, richtte onze praktijk zich aanvankelijk op geheugentraining en sociale vaardigheden. Sinds 2015 hebben we ons gespecialiseerd in diagnostiek, coaching en schoolondersteuning.

Bij Praktijk Kijk Mij staan het welzijn en de ontwikkeling van uw kind voorop. Het doel is om het kind (weer) blij met en trots op zichzelf te laten zijn:

KijkMij

Visie

Een kind ontwikkelt zich het beste vanuit vertrouwen, veiligheid en positieve stimulans. Zelfvertrouwen kan bevorderd worden door kinderen vooral te bevestigen in wat zij goed doen. Voorbeeldgedrag is daarbij ook van belang. Vanuit het gewonnen zelfvertrouwen ontplooit een kind zich makkelijker, voelt het zich veilig en durft het sneller nieuwe situaties aan te gaan. 
Als een kind gemakkelijk leert en veel aan kan op school, is het van belang de balans te vinden in meer uitdaging en persoonlijke ontwikkeling naast de samenwerking met andere kinderen en leeftijdgenoten.
Soms is het nodig meer te weten van het kind om te kunnen aansluiten bij zijn/haar leerstijl en effectief te kunnen stimuleren en ondersteunen.
Als een kind moeizamer leert, is het van belang te achterhalen welke leerondersteuning het beste ontvangen wordt door uw kind, om op die manier het leren zo effectief mogelijk te maken. 

Ook zijn er kinderen die veel moeite hebben hun aandacht blijvend te richten en hun taken te organiseren, het helpt kinderen en school om goed in kaart te krijgen welke ondersteuning het meeste profijt kan bieden voor kind en omgeving.

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heeft invloed op de leerprestaties en gevoel van welzijn; een kind leert fijner en meer ontspannen vanuit emotionele veiligheid en gedragenheid. Betrokkenheid bij klasgenoten, leren van en met elkaar is daarin van groot belang. De thuisomgeving en de schoolomgeving zijn daarom de meest aangewezen plekken om te zorgen voor dit gevoel van welzijn om zelfvertrouwen op te bouwen, om te leren gaan met elkaar, met anders leren, met tegenslag èn acceptatie van mogelijkheden.
Het is van belang zowel het kind, ouders en school te betrekken in de aanpak van de problematiek. Onze houding en aanpak is dan ook positief en oplossingsgericht richting alle belanghebbenden.

Met de naam “Praktijk Kijk Mij”, willen we het kind op een positieve wijze centraal stellen.

Wie zijn wij?

Praktijk Kijk Mij heeft een klein team met als belangrijkste doel om vanuit vertrouwen en persoonlijk contact te werken.

ILLUSTRATIE%20L-oranje%20_bf7c11

Nicolette van Monsjou

M-SEN specialist leer- en gedragsproblemen, erkend behandelaar ernstige rekenproblematiek en/of dyscalculie conform protocol ERWD, SO-akte,  basisaantekening diagnostiek HBO Master pedagogiek,  Coach werkgeheugentrainingen, Beeldcoach VIB

Nicolette heeft 17 jaar onderwijservaring met kinderen met leer- en gedragsproblemen en eveneens 17 jaar ervaring als preventief ambulant begeleider bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Sinds 2015 werkt ze uitsluitend voor PKM.

ILLUSTRATIE%20L-geelgroen%20_c1cf00

Leonie de Bree

Psycholoog NIP, met basisaantekening psychodiagnostiek, Beeldcoach VIB.

Leonie heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd en heeft ruim 20 jaar ervaring met psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen. Zij heeft kennis van NT2 bij kinderen. Naast  haar werkzaamheden voor Praktijk Kijk Mij is zij werkzaam bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond, sinds 2018 op vaste, parttime basis.ILLUSTRATIE%20L-paars%20%20_844793%20(1)

Marloes Jonker

NVO Orthopedagoog met basisaantekening diagnostiek.

Marloes heeft eerder incidenteel bij ons gewerkt en verzorgt nu diagnostiek op parttime basis, naast een baan bij een collega-bureau. Marloes is gespecialiseerd in gedragsontwikkeling bij het (zeer) jonge kind en heeft inmiddels zo’n 8 jaar ervaring met diagnostiek (en dyslexie behandeling).

Marloes werkt sinds 2023 1 dag per week voor PKM.ILLUSTRATIE%20L-groenturkoois%20_56b274

Dafne Sprengers

NVO Orthopedagoog /GZ-psycholoog 

Dafne verzorgt intervisie/ supervisie voor PKM en ondersteunt bij het afgeven van verklaringen voor dyscalculie en dyslexie. Zij is eerder deelgenoot geweest van PKM, langdurig diagnostisch werkzaam geweest bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en is nu orthopedagoog bij een instantie voor S.O. in de regio.Guurtje Schermer

Registerpsycholoog NIP/ Kinder- en Jeugd,  Registerpsycholoog NIP/ Gezondheidszorg

Guurtje verzorgt de supervisie voor PKM. Daarnaast heeft zij een eigen praktijk voor kinder- en jeugdtherapie in Amsterdam. Zij is langdurig werkzaam geweest bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond en als psycholoog bij een school voor kinderen met gedragsproblematiek

Wat wij bieden

Intelligentie en gedrags onderzoek

Dyscalculie, dyslexie & didactisch onderzoek

VO-advies

Observaties en gesprek

Video Interactie Begeleiding

Vrijblijvend sparren