Coaching

Observaties en gesprek

Soms kunnen leerkrachten niet goed definiëren waarom ze bv. geen grip kunnen krijgen op bepaalde gedragingen van leerlingen of willen ze hun vaardigheden versterken rondom klassenmanagement of bij de aanpak van specifieke kinderen.

PKM biedt de mogelijkheid voor coaching door middel van observaties en gesprekken.

Video Interactie Begeleiding

VIB is een vorm van coachen met behulp van beeldmateriaal. Het gaat uit van positieve waarden en vaardigheden. Wat lukt goed en waarom is dat zo; welke omstandigheden zijn er en hoe zet ik deze vaardigheden en omstandigheden in bij momenten dat de situatie minder gunstig is. 

Soms heeft een leerling of leerkracht weinig grip op bepaalde situaties of wil hij/zij een bepaalde vaardigheid beter leren beheersen; met behulp van VIB kan de leerling of leerkracht tijdens coachende gesprekken meer inzicht en vaardigheden ontwikkelen om sommige situaties op een andere manier te benaderen.

Een VIB-traject omhelst meestal 3 a 4x een beeldopname en coachend gesprek binnen een tijdspad van ongeveer 3 à 4 maanden en vindt plaats op school met opnamen in de klas en individuele gesprekken met behulp van geselecteerd beeldmateriaal.