Aanmelden kan telefonisch, per mail of via het contactformulier.

Na aanmelding neem ik contact met u op voor een inventariserend gesprek. Indien er behoefte is aan het volgen van een training, remediërende hulp of andere begeleiding, volgt een persoonlijk gesprek en kennismaking met uw kind aan huis.
Daarna wordt eventueel een lijst met open vragen en/of een gedragsvragenlijst toegestuurd. Deze lijsten dienen door de ouders/verzorgers ingevuld te worden. soms is er ook een lijst die door de leerkracht ingevuld dient te worden.

Voor extra informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.

Nicolet van Monsjou
Dreef 12
1943 DE Beverwijk

Contactformulier