Aanmelden kan telefonisch, per mail of via het contactformulier.

Na aanmelding neem ik contact met u op voor een inventariserend gesprek. Indien er behoefte is aan diagnostiek of andere ondersteuning (het volgen van een training, remediërende hulp of andere begeleiding) volgt een kennismaking met de school en/of uw kind.
Daarna wordt geïnventariseerd welke vorm van diagnostiek/ ondersteuning gewenst is of worden eventueel  lijsten met open vragen en/of gedragsvragenlijsten toegestuurd. Deze lijsten dienen door de leerkracht en/of ouders/verzorgers ingevuld te worden. 

Voor extra informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.

Nicolet van Monsjou
Dreef 12
1943 DE Beverwijk